Mother of Good Counsel Seminary, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga | photo credit @ Visuals & Stories by Fiel Pareja

 

PAMITALAGA KING KASUYUAN ANTING LEKTOR AT AKOLITO

 

52184138

 

 

52494499

 

 

52599143

 

 

53006140